Op zoek naar een stage – Looking for an internship

– English below –

Momenteel ben ik op zoek naar een afstudeerstage van 3 maanden, bij voorkeur vanaf eind augustus of begin september. Later zou eventueel ook kunnen.

WAT ZOEK IK?
Ik zoek een stage die aansluit op mijn studie Chemical Product Engineering én zich op een duurzaamheidsonderwerp focust. Denk aan iets heel concreets als het ontwerpen van zonnecellen of waterstof brandstofcellen, of juist aan iets vaags als de implementatie van duurzame energie. Iets waar ik mijn academische vaardigheden en chemische kennis kan gebruiken.

WAAR ZOEK IK EEN STAGE?
Het liefst zou ik een stage lopen in Ierland, omdat ik het land en de cultuur zo mooi vind. Maar als ik iets heel leuks in Nederland tegenkom zal ik die kans zeker ook grijpen!

WAT HEB IK TE BIEDEN?
Ik ben een enthousiaste en spontane student en kan snel schakelen tussen verschillende opdrachten. Ik ben eigenlijk altijd wel met drie dingen tegelijk bezig. Ook heb ik ervaring in het werken in een multidisciplinair team. Daarnaast is mijn studie een soort grensvlak tussen de harde procestechnologie en fundamenteel onderzoek. Daardoor heb ik veel vakken gevolgd over nieuwe technologieën die veel potentie hebben voor de toekomst, maar soms nog wel in de kinderschoenen staan.

Heeft u een tip voor een leuke stageplek? Neem dan vooral contact met mij op!

– English –

Currently I am looking for a 3 months internship, preferably starting at the en of August or the beginning of September.

WHAT AM I LOOKING FOR?
I am looking for an intership that matches my study Chemical Product Engineering and focusses on sustainability. Think on something very concrete like solar cells or hydrogen fuel cells, or something very vague like the implementation of renewable energy. Something where I can use my academic skills and chemical knowledge.

WHERE DO I WANT AN INTERNSHIP?
I would love to do an internship in Ireland, because I really like the nature and the culture. But if I stumble upon something really awesome in The Netherlands I would take that opportunity as well!

WHAT DO I HAVE TO OFFER?
I am an enthusiastic and spontaneous student that can quickly switch between different tasks. I am always busy with three things at the same time. I also have experience working in a multidisciplinary team. In addition, my study forms a kind of interface between hard process engineering and fundamental research. As a result, I have followed many courses on new technologies that have great potential for the future, but are sometimes still in their infancy.

Do you have a suggestion for a nice internship? Please contact me!