CV

Download mijn CV (Nederlands)
Download my resume (English)

ONDERWIJS

In 2012 heb ik mijn gymnasiumdiploma (NG/NT met muziek en geschiedenis) gehaald bij het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Met dit diploma op zak ben ik begonnen aan de bacheloropleiding ‘Molecular Science and Technology’.

2012 – 2015   Bachelor
MST is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de TU Delft. Na de propedeuse moet je kiezen tussen de fundamentele scheikundekant in Leiden en de technologische kant in Delft. Ik heb toen voor Leiden gekozen. In Leiden heb ik vier onderzoeksstages gedaan, waarvan twee in de bio-organische chemie, de derde in eiwitstructuren en de vierde in micellen. Mijn verslag ging over het identificeren en synthetiseren van selectieve inhibitors voor een specifiek eiwit om op die manier de functie ervan te achterhalen.

2014 – 2015   Minor Educatie
In mijn minor heb ik de tweedegraads lesbevoegdheid scheikunde gehaald. Dat wil zeggen dat ik op de middelbare school 1 t/m 3 VWO en HAVO les mag geven en 1 t/m 4 VMBO. Mijn stage heb ik, geheel toevallig, op mijn oude middelbare school gedaan.

2016 – 2019   Master
In 2015 ben ik ingeschreven voor de master Chemical Engineering aan de TU Delft. Pas in 2016 ben ik daaraan begonnen omdat ik eerste een fulltime jaar bestuur heb gedaan bij de VSSD (zie hieronder). Ik  wilde mij richten op de duurzame kant van de scheikunde en omdat ik daarvoor meer vakken wilde volgen dan in het programma stond besloot ik een jaar langer over mijn studie te doen. Ik verwacht in augustus 2019 af te studeren en daarbij de duurzaamheidsannotatie TiDO te halen.

NEVENACTIVITEITEN

Ik vind het leuk om mijzelf te ontwikkelen naast mijn school/studie. Daarom ben ik op de middelbare school al begonnen met het doen van nevenactiviteiten. Een aantal van deze nevenactiviteiten zijn hieronder beschreven.

2006 – 2012   Middelbare school
In 2007 ben ik actief geworden bij de leerlingvereniging DINGUS. Met deze verenigingen heb ik een keer of drie schoolfeesten georganiseerd.
In de vijfde klas heb ik meegedaan aan de Baltic Model United Nations (BALMUN) in Rostock. Dit evenement duurde vier dagen en ik had ervoor gekozen om de vertegenwoordiger te zijn van Denemarken in de ‘Environmental Committee’ omdat ik duurzaamheid toen al een belangrijk thema vond.
Daarnaast volgde ik het programma LAPP-TOP (Leiden Advanced Pre-university Programme for Top students ) MST aan de Universiteit Leiden. Dit is een onderdeel van het Pre-University programma dat middelbare scholieren een extra uitdaging geeft. Ik heb me hier al georiënteerd op MST.

2015 – 2016   Bestuur bij de VSSD
In dit jaar heb ik fulltime bestuur gedaan bij de Delftse Studentenvakbond VSSD (Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft). Daar was ik secretaris en daarnaast verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de uitgeverij DAP. Mijn beleidsterreinen waren studentenhuisvesting en studenteninkomen. In dit jaar hebben wij daarnaast heel erg de nadruk gelegd op het gebrek aan capaciteit op de TU Delft. Dit is toen meerdere malen in het nieuws gekomen.

2016 – heden  Diverse commissies, beleidsgroepen en dergelijken bij de VSSD
Momenteel ben ik nog steeds actief bij de VSSD. Zo ben ik voorzitter van een van de tweede fracties binnen de Delftsche Studentenraad (ledenraad van de VSSD) en help ik het bestuur nog met personeelszaken. Daarnaast heb ik vorig deelgenomen aan de sollicitatiecommissie om een nieuw bestuur te zoeken.

2017 – heden  GroenLinks
In augustus 2017 heb ik gesolliciteerd naar een plek op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen in Delft omdat ik mij, met name nadat ik afgestudeerd ben, graag wil inzetten voor de inwoners van Delft. Dit heeft geresulteerd in een 12e plek op de lijst en 105 voorkeursstemmen. De komende tijd zal ik samen met GroenLinks werken aan een duurzamer en socialer Delft en Nederland!

TALEN
Nederlands – Moedertaal, heel goed
Engels  – Goed

COMPUTERVAARDIGHEDEN
Word – Goed
Excel – Goed
Powerpoint – Goed
LaTeX – Redelijk
MATLAB – Redelijk
Maple – Redelijk
Adobe Photoshop – Redelijk
Adobe InDesign – Redelijk